Att hjälpa våra bin

Eftersom bin är livsviktiga för oss måste vi vara rädda om dem. På 20år har 1/4 av världens bin försvunnit och nu har vi i sverige 1/3 rödlistade i riskzonen för att försvinna.  Vi har bara ca 230 arter bin och ca 40 olika humlor kvar i Sverige, här kommer några enkla tips vad DU kan göra för att hjälpa dem.

  1. Plantera växter som både du och bina tycker om ex.lavender, mynta, citronmeliss och andra kryddväxter. Försök få växter som blommar från april till oktober i din blomlåda/rabatt. Det viktiga är att de har pollen och nektar.
  2. Om du har ett fågelbad eller en gammal ugnsform, häll i kulor, lite mossa, stenar osv.så att bina kan få vatten. De dricker mycket vatten. 
  3. Sätt gärna upp Biholkar, borra 10-15cm hål i en stock, till våra solitär bin.
  4. Håll din omgivning giftfri.
  5. Låt en bit av din gräsmatta få växa fritt, snart kommer ängsblom och annat att växa upp och detta älskar bina och även andra insekter.
  6. Låt en sandhög få ligga kvar, däri kommer snart de vackra sandbina att flytta in.
  7. Stötta en biodlare genom att köpa honung, boka bisafari, köpa en andel osv.alla dessa sätt är ett bra sätt att hjälpa vår miljö.

Bikunskap

Biet är ett mycket litet djur med ett mycket stort uppdrag världen över. Biet bidrar med pollingeringstjänster som ger oss mat, de tillverkar honung och hjälper till med att bevara vår natur.

Antalet bin minskar drastiskt i världen, utan bin skulle vi inte ha någon frukt eller grönt att äta. Just nu håller en 3e del av våra bin att dö ut i Sverige, köp svensk lokal honung och stötta våra biodlare. Köp en andel eller adoptera ett bi för att hjälpa miljön.

I ett bisamhälle finns 1 drottning som lever ca 5år och sedan finns arbetsbin ca 30-80000stycken alla systrar och till sist finns det ca 1000 drönare dvs.manliga bin. De har alla sin uppgift och arbetar bra tillsammans i sin superorganism. De kommunicerar genom att dansa i kupan. För att göra 1gr honung måste ett bi flyga till flera tusen blommor. I Sverige ger ett samhälle ca 30kg honung i snitt per säsong. Bina flyger inte under 10gr utan väntar i kupan tills vädret är bättre och blommorna ger nektar vid ca 15-18gr. Pollen börjar de samla tidigare på våren.

Dela den här sidan